Võlsi

Võrumaa kolmapäevak

15. mai
Kolmapäeviti
15:00 - 19:00
22:00
1 - 7€

Kuidas tulla

Eritransport

Eribuss Nooruse parklast Võrus kl 16.30

Kohalesõiduskeem

https://kaart.delfi.ee?bookmark=abbdd9b863fee835c0022cc13b701d82

Tähistuse alguse koordinaadid:

57.820129, 26.999241

Google Maps Web| Waze| Geo URI

Päevaku keskuse koordinaadid:

57.818760, 26.973770

Google Maps Web| Waze| Geo URI

Stardi kaugus:

60 m

Finiši kaugus:

10 m

Rada

Maastiku ja kaardi info

Valdavalt väga hea ja hea joostavusega liivapõhjaline, väheliigestatud maastik. Rohkelt teid, radu, sihte ning erineva läbitavusega raiesmikke ja noorendikke. Esineb ka uusi radu, mis ei kajastu kaardil. Maastikku liigestavad soised alad, mis on hetkel päris vett täis aga kraavid on suhteliselt hõlpsasti ületatavad, paljudes kohtades leidub ületamist lihtsustavaid puid. Kõik rajad (v.a nöörirada) ületavad päevakule saabuvat teed ja rajad 1-3 ka Võru-Roosisaare teed! Palume olla teede ületamisel ettevaatlik!

Kaart

1:10 000 (1 cm kaardil – 100 m looduses), samakõrgusjoonte lõikevahe 2,5 m.

Nöörirajal 1:5000. Kaardi autor Lauri Sild 2020, parandused Sixten Sild 2023, Emma Joonas 2024.

Rada 1 – M18, M21, M35 7,9 km 19 KP
Rada 2 – M16, M45, N18, N21, N35 6,3 km 16 KP
Rada 3 – M14, M60, N16, N45 4,6 km 16 KP
Rada 4 – M12, N12, N14, N60 3,1 km 11 KP
Rada 5 – N10, M10 1,6 km 7 KP
Nöörirada 0,9/1,5 km 5 KP
Maastikul 21 kontrollpunkti.

Kasutatav kaart

Osalustasud

Täiskasvanud

7.00 €

Üliõpilased ja pensionärid

5.00 €

Õpilased

3.00 €

SI rent

1.00 €

Võistlusala

suund

valik

Teenused

Lastehoid
Nöörirada

Lapsed hoitakse

Koolituse info

Algajaid juhendatakse

Korraldaja ja rajameister

Sarmite Sild, Tõnu Jäädmaa, Ede Pähn Peakorraldaja
Emma Joonas Rajameister

Juhendid