Tsiatsungõlmaa

Võrumaa kolmapäevak

26. aprill
Kolmapäeviti
15:00 - 19:00
22:00
1 - 7€

Kuidas tulla

Eritransport

Eribuss Nooruse parklast Võrus kl 16.30

Kohalesõiduskeem

https://kaart.delfi.ee?bookmark=f4941befc0cffbb1dc082c624406926d

Tähistuse alguse koordinaadid:

57.788212, 26.909760

Google Maps Web| Waze| Geo URI

Päevaku keskuse koordinaadid:

57.804878, 26.908649

Google Maps Web| Waze| Geo URI

Stardi kaugus:

60 m

Finiši kaugus:

10 m

Rada

Maastiku ja kaardi info

Väheliigestatud, valdavalt hea ja väga hea joostavusega, kuiv liivapõhjaline maastik. Kõrguste vahed kuni 15 m. Rohkesti erinevaid pinnavorme ja militaarse päritoluga auke ning kaevikuid. Augu leppemärgiga näidatud kaevikud on tihtipeale väga suured (kuni 6*10 m) ja sügavad. Keskmise tihedusega teede ja sihtide võrgustik, domineerib männimets, esineb erinevas vanuses raiesmikke ja noorendikke. Soiseid alasid

vähe ja needki on üsna kuivad. Mõõdukalt teid ja radu. Esineb värskelt raiutud, jooksu takistavaid oksi ja noori kuuski, mis on kaardistamata.

M18,M21,M35 - 7,3 km 20 KP
M16,M45,N18,N21,N35 - 5,4, km 17 KP
M14,M60,N16,N45 - 3,9 km 13 KP
M12,N12,N14,N60 - 3,1 km 8 KP
M10,N10 - 1,4 km 6 KP
Nöörirada - 0,9/1,2 km 4 KP
Vabarajal valikorienteerumine

Kasutatav kaart

Osalustasud

Täiskasvanud

7.00 €

Üliõpilased ja pensionärid

5.00 €

Õpilased

3.00 €

SI rent

1.00 €

Võistlusala

suund

valik

Teenused

Lastehoid
Nöörirada

Lapsed hoitakse

Koolituse info

Algajaid juhendatakse

Korraldaja ja rajameister

Mati Ojandu, Sarmite Sild, Ede Pähn Peakorraldaja
Madis Haug Rajameister

Juhendid