Tori

Pärnumaa neljapäevak

6. juuli
Neljapäeviti
17:00 - 20:00
20:00
3 - 6€

Kuidas tulla

Kohalesõiduskeem

https://kaart.delfi.ee?bookmark=a13516c1942ad8079ff5025cae9e0001

Tähistuse alguse koordinaadid:

58.474781, 58.474781

Google Maps Web| Waze| Geo URI

Rada

Maastiku ja kaardi info

Ettevaatust teede ja tänavate ületamisel!

KP rõnga juures vaid jrk nr.

1. 5,5 km 25 KP
2. 4,0 km 19 KP
3. 2,9 km 14 KP
4. 1,1 km 8 KP
5. Valikrada kõikidest KP-dest

Legendid:

Lisalegendid

Osalustasud

MN8, 10

3.00 €

MN12-18

4.00 €

M65, 75

5.00 €

M21, 35, 45, 55

6.00 €

Võistlusala

suund

valik

Teenused

Müügipunktid

Müügipunktid

Sassusport OÜ

Koolituse info

Ilme Palu, tel 5109401

Maarja Palu-Teearu 53326700

Korraldaja ja rajameister

Sander Blehner Peakorraldaja
Kevin Poljans Rajameister

Juhendid