Tsiatsungõlmaa

Võrumaa kolmapäevak

24. aprill
Kolmapäeviti
15:00 - 19:00
22:00
1 - 7€

Kuidas tulla

Eritransport

Eribuss Nooruse platsilt Võrus kl 16.30

Kohalesõiduskeem

https://kaart.delfi.ee?bookmark=d481515badfebe0722ed07eb9e95b4e7

Tähistuse alguse koordinaadid:

57.788139, 26.909901

Google Maps Web| Waze| Geo URI

Päevaku keskuse koordinaadid:

57.792770, 26.909790

Google Maps Web| Waze| Geo URI

Stardi kaugus:

50 m

Finiši kaugus:

10 m

Rada

Maastiku ja kaardi info

Väheliigestatud, valdavalt hea ja väga hea joostavusega, kuiv liivapõhjaline maastik. Kõrguste vahed kuni 15 m. Rohkesti erinevaid pinnavorme ja militaarse päritoluga auke ning kaevikuid. Augu leppemärgiga näidatud kaevikud on tihtipeale väga suured (kuni 6*10 m) ja sügavad. Keskmise tihedusega teede ja sihtide võrgustik, domineerib männimets, esineb erinevas vanuses raiesmikke ja noorendikke. Soiseid alasid väga

vähe.

Rada1,18,M21,M35 - 7,0 km 18 KP
Rada2,M16,M45,N18,N21,N35 - 6,0 km 15 KP
Rada3,M14,M60,N16,N45 - 4,1 km 11 KP
Rada4,M12,N12,N14,N60 - 3,1 km 7 KP
Rada5,M10,N10 - 1,0 km 5 KP
Nöörirada - 0,7/0,9 km 4 KP
Vabarajal valikorienteerumine

Osalustasud

Täiskasvanud

7.00 €

Üliõpilased ja pensionärid

5.00 €

Õpilased

3.00 €

SI rent

1.00 €

Võistlusala

suund

valik

Teenused

Lastehoid
Nöörirada

Lapsed hoitakse

Koolituse info

Algajaid juhendatakse

Korraldaja ja rajameister

Madis Haug, Sarmite Sild, Tõnu Tolm, Tõnu Jäädmaa, Anita Laanejõe Peakorraldaja
Madis Haug Rajameister

Juhendid