1100 Narva last tutvusid kahel päeval orienteerumisega

1100 Narva last tutvusid kahel päeval orienteerumisega

30. ja 31. mail toimus Narvas Pähklimäe terviseradadel üritus Metsakõnd, mille käigus Narva koolide õpilased ning üks lasteaed tegid tutvust kaardiga liikumise võludega. Terviseradadele oli maha märgitud kaks orienteerumisrada – 30. mail osalenud algkooliõpilased läbisid 1 km pikkuse ja 5 kontrollpunktiga raja ning päev hiljem läbisid põhikooliõpilased ja gümnasistid 3 km pikkusega 10 kontrollpunktiga raja. Kahel päeval osales kokku 46 klassikomplekti 1100 õpilasega, esindatud oli 8 kooli ja 1 lasteaed.

Ürituse viisid läbi Eesti Orienteerumisliit koostöös SA Narva Linna Arenduse ning äkke Spordiklubiga.

Metsakõnd oli osa Eesti Orienteerumisliidu poolt ellu viidavast ja Integratsiooni Sihtasutuse ja Kultuuriministeeriumi toetatud projektist “Ida-Virumaa venekeelse elanikkonna kaasamine orienteerumiskogukonda”. Metsakõnni ürituse toitlustamist toetas Nordic Council of Minister’s Office in Estonia.