Laari piknik

Laari pikniku püsirada

17. aprill - 26. aprill

Püsiraja rajad ja osalustingimused

Kuidas tulla

Kasutatav kaart

Osalustasud

Tavahind

5.00 €

Üliõpilased ja pensionärid

4.00 €

Kooliõpilased

2.00 €

SI-kiibi rent

1.00 €

Lapsed, sünniaasta 2011 ja hiljem

Tasuta

Võistlusala

suund

valik

vvalik

seiklus

Korraldaja ja rajameister

Prii Nurmoja Peakorraldaja
Lauri Leppik Rajameister