Magistritöö 2017. aasta MMi meeste tavaraja maastiku läbitavusest

7. juunil kaitses orienteeruja Tõnis Laugesaar Tartu ülikoolis edukalt magistritööd geoinformaatikas ja kartograafias teemal “Maastiku läbitavuse mõju teekonna valikutele 2017. a orienteerumise maailmameistrivõistluste tavaraja näitel”. Selles analüüsiti mullu Rõuges peetud MMi tavaraja 28 kiirema mehe GPS-teekondi.

Uurimuse lõpetab Tõnis sõnadega: „Töö tulemused ja järeldused võiksid huvi pakkuda Eesti orienteerumiskogukonnale laiemalt ning samuti koondise liikmetele, kes valmistuvad 2018. aasta MM-iks, mis toimub Lätis Siguldas. Rõuge ja Sigulda maastike puhul saab paralleele tõmmata nii läbitavuse kui reljeefi iseärasuste poolest. Antud metoodika võiks olla abiks ka rajameistritele radade planeerimisel, millega oleks võimalik võistlusradade testimisele kuluvat aega vähendada“.

Töö on kättesaadav:
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/60454/Laugesaar_Tonis.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Edastas H.Mardiste