Kilingi-Nõmme

Pärnumaa neljapäevak

30. mai
Neljapäeviti
17:00 - 20:00
20:00
3 - 7€

Kuidas tulla

Kohalesõiduskeem

https://kaart.delfi.ee?bookmark=43683378a805f7dadf40cf2dca1e851b

Tähistuse alguse koordinaadid:

58.150860, 24.968880

Google Maps Web| Waze| Geo URI

Rada

Maastiku ja kaardi info

Ettevaatust teede ja tänavate ületamisel!

1. 7,3 km 24 KP
2. 5,7 km 20 KP
3. 3,2 km 11 KP
4. 0,7/1,7 km 5 KP
5. Valikrada kõikidest KP-dest

Legendid:

Lisalegendid

Kasutatav kaart

Osalustasud

MN8, 10

3.00 €

MN12-18

5.00 €

M65, 75

6.00 €

M21, 35, 45, 55

7.00 €

Võistlusala

suund

valik

Teenused

Nöörirada

Koolituse info

Ilme Palu, tel 5109401

Maarja Palu-Teearu 53326700

Korraldaja ja rajameister

Sander Blehner Peakorraldaja
Maido ja Mari-Liis Kaljur Rajameister

Juhendid