EM2020 Eestis keelualad

Teatavasti toimuvad 2020. aastal Eestis orienteerumisjooksu Euroopa meistrivõistlused. Võistluskeskuseks on Rakvere ja võistlusmaastikud asuvad Lääne-Virumaal.

Võistluste õnnestumise üheks eeltingimuseks on Ausa Mängu reeglite järgimine, mis orienteerujate keeles tähendab korraldajate poolt seatud liikumiskeelualadest kinni pidamist ning ebaausa informatsiooni hankimise vältimist, et nii Eesti kui välismaa võistlejad võiksid 2020. aastal meie metsades võrdsetel alustel mõõtu võtta.

EMi korraldustoimkond ja EOL on määranud Euroopa meistrivõistlusteks suletavad piirkonnad, mis on leitavad allpool näidatud viitelt.

Liikumise piirangud ja keelud kehtivad kõikidele potentsiaalsetele Euroopa meistrivõistlustest osavõtjatele, koondiste liikmetele ja teistele isikutele, kes mingilgi moel võivad mõjutada Euroopa meistrivõistluste tulemusi. Klubidel on keelatud antud aladel korraldada võistlusi või päevakuid.

Lisainfo:
Jaan Tarmak
EOC2020 peakorraldaja
jaan@sk100.ee
+372 5250 6678