Avalike suhete juhi konkursi tähtaeg – 30. september

Eesti Orienteerumisliit kuulutab välja konkursi avalike suhete juhi ametikohale

Avalike suhete juhi töö sisuks on:
• pressiteadete koostamine, sh videoklippide ja fotode tootmise korraldamine ning edastamine meediale;
• Eesti Orienteerumisliidu kodulehe ja FB sisustamine;
• suhtlus meedia ning liikmesklubidega;
• Eesti koondise liikmete kommunikatsioonialane nõustamine;

• erinevate reklaammaterjalide koostamine ja trükiks ettevalmistamine;
• sponsorite ja toetajate leidmine, koostöösuhete hoidmine;
• koostöölepingute ettevalmistamine;

• ürituste organiseerimises osalemine.

Nõudmised kandidaadile:
• algatusvõime ja loovus;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus eesti ja inglise keeles;
• täpsus, korrektsus ja kohusetunne;
• koostöövõime ja usaldusväärsus;
• sportlik eluviis, soovitavalt kokkupuude orienteerumisspordiga;
• soovitavalt töökogemus antud valdkonnas.

Avalike suhete juhi töö eeldab valmisolekut töötada võistlushooaegadel ka puhkepäeviti ja õhtuti ning isiklikku kohalolu Eesti meistrivõistlustel, et tagada pressiteadete ning videoklippide kiire ja õigeaegne valmimine ning edastamine meediale. Valmis tuleb olla ka orienteerumise tiitlivõistlustega seotud väliskomandeeringuteks.

Pakume:
• suhtlemisrohket ja erinevaid väljakutseid pakkuvat põnevat tööd;
• paindlikku tööaega ja kaugtöö võimalust;
• põhipalka;
• tähtajatut töölepingut.

Tööle asumine esimesel võimalusel.
Kandideerimiseks esitada kandideerimisavaldus, elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid hiljemalt 30. septembriks 2019 Eesti Orienteerumisliidule e-postiga aadressil eol@orienteerumine.ee

Kontakt ja lisainfo Maret Vaher, Eesti Orienteerumisliidu tegevjuht, tel 52 32 977, e-post eol@orienteerumine.ee