Annimatsi

Tartu neljapäevak

Neljapäeviti
16:00 - 19:00
20:00
0 - 5€

Kuidas tulla

Kohalesõiduskeem

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17dIitD_cL8UUbJuFdJ2Jbuk8-oTX6pV4&usp=sharing

Tähistuse alguse koordinaadid:

58.034145, 26.438360

Google Maps Web| Waze| Geo URI

Päevaku keskuse koordinaadid:

58.039291, 26.427078

Google Maps Web| Waze| Geo URI

Rada

Maastiku ja kaardi info

Kenny Kivika infonurk:“Annimatsi sobib väga hästi harjutamiseks suurematel laugetel nõlvadelorienteerumiseks. See on midagi, mida igal pool Eestis teha ei saa ningseetõttu ongi antud neljapäevak erilisem.Kõrgusjoonte vahe 5m tähendab 2x suuremat vormi looduses kui Savõib-olla harjunud oled ning selleks on vaja valmis olla. Kõik väikesedpinnavormid pole kaardile kantud, kuid kõik jooned, mida kaardil näed, onka looduses kindlasti selgelt aru saadavad. Kõik orvandid on sügavamad,kõik tipukesed on kõrgemad.Annimatsil on ideaalne võimalus harjutada kompassi abil suurematellaugetel küngastel liikumist.Soovitus on tõsta ka pilk kaardilt, et näeksid kuhu minemas oled ningkuidas kõige paremat trajektoori valida.”

Rada 8 kaart on mõõtkavas 1:5000, ülejäänud radadel 1:10 000mõõtkavas.Kõrgusjoonte vahe on kõikidel kaartidel ?5 m?.

?RADA 1 (väga tehniline)7,3 km17 KP?RADA 2 (tehniline)6,2 km15 KP?RADA 3 (lihtne pikk)5,7 km10 KP?RADA 4 (tehniline)5,2 km15 KP?RADA 5 (väga tehniline)4,2 km14 KP?RADA 6 (keskmine)3,2 km9 KP?RADA 7 (keskmine)1,9 km8 KP?RADA 8 (lihtne)1,1 km4 KP

Osalustasud

Tavahind

5.00 €

Kooliõpilased

2.00 €

Pensionärid

3.50 €

Üliõpilased

3.50 €

Eelkooliealised

Tasuta

Võistlusala

suund

valik

Korraldaja ja rajameister

OK Ilves Peakorraldaja
Sven Oras Rajameister