Uniküla

Tartu Neljapäevak

Neljapäeviti
17:00 - 18:30
20:00
0 - 5€

Rada

Maastiku ja kaardi info

Kenny Kivika infonurk radade ja maastiku kohta:

“Nii nagu eelmistel aastatel, oleme ka sel korral Uniküla lõunaosas. Seal on

mets praegusel aastaajal mõnusam ja loodetavasti annab ka parema

emotsiooni.

Maastikul on palju häid ja selgeid pidepunkte, mida saate enda jaoks ära

kasutada, et punktidesse paremini/kiiremini jõuda.

On nii erineva suurusega teeradu, sihte kui ka pool-lagedaid, raiesmikke ja

need aitavad etapil õiget suunda hoida ning ka punkte võtta.

Lagedamatel aladel soovitan vaadata ette ja nii kaugele kui võimalik, et siis

vastavas suunas efektiivselt liikuda. Seda saab teha siis nii reljeefi,

teeradade kui ka metsapiiride abil.

Teeradu on palju. Neist suurem osa on kindlasti kaardil, kõige väiksemad

ühe mootorratta poolt sisse sõidetud jäljed pole kaardile kantud.

Teeradade puhul soovitan kontrollida kompassi abil, kas rada, mille peale

jõudsid, läheb ikka sinna suunda, kuhu soovisid minna.

Sel korral on tavapärase 2,5m asemel kasutusel kaardil kõrgusjoon, mis

maastikul tähendab 5m kõrguste erinevust. See tähendab, et iga küngas,

nõlv, lohk on veidi suurem kui tavaliselt. 3 kõrgusjoont tihedalt üksteise

kõrval tähendab arvestavat tõusu või langust.

Mäest üles ja alla minnes oleks ka vaja suunda vaadata, sest keha tahab

alati kergemini hakkama saada ja hakkab otsima paremini joostavaid kohti,

mis võivad kokkuvõttes viia õigelt trajektoorilt eemale.

Samas saate ka harjutada “mikrovalikuid” ehk oma etapivalikutel liikuda

seal, kus kõrgusjoonte vahe on suurem (looduses maapind laugem).

Maastikul on ka nii järske kohti, kust ka kõige tugevamad kiiresti üles ei

jookse. Tuleb olla tähelepanelik, sest nii on lihtsam.

Loodame, et see meie päevakute hooaja viimane metsapäevak pakub teile

o-rõõmu ja lusti :)”

Kaardi mõõtkava: 1:10000, kõrgusjoonte vahe 5 m

RADA 7 kaardi mõõtkava: 1:5000, kõrgusjoon: 5 m.

• RADA 1 7,8 km 16 KP
• RADA 2 6,3 km 13 KP
• RADA 3 5,4 km 12 KP
• RADA 4 4,3 km 9 KP
• RADA 5 3,0 km 8 KP
• RADA 6 2,1 km 6 KP
• RADA 7 1,2 km 5 KP
• VABA

Osalustasud

Tavahind

5.00 €

Kooliõpilased

2.00 €

Pensionärid

3.50 €

Üliõpilased

3.50 €

Eelkooliealised

Tasuta

Võistlusala

suund

valik

Koolituse info

Kohapeal pakume soovijatele orienteerumise algõpet

Korraldaja ja rajameister

OK Ilves Peakorraldaja
Kaisa Sander Rajameister