Rannapark

OK West püsirada 2021-1

5. aprill - 19. aprill

Püsiraja rajad ja osalustingimused

Rada

1. 4,6 km 20 KP
2. 3,7 km 15 KP
5. Valikrada kõikidest KP-dest

Kasutatav kaart

Osalustasud

MN8-10, VV 2009. a või hiljem sündinud liige

2.00 €

MN12-18, VV 2001.-2008. a sündinud liige

3.00 €

M65-75, N55-65, VV 2000. a või varem sündinud liige

4.00 €

M21-55, N21-N45

5.00 €

Võistlusala

suund

valik

Korraldaja ja rajameister

West Peakorraldaja
Ivo Enn Rajameister

Juhendid